РЖ Економика АД СкопјеАД за трговија (резервни делови за машински постројки), изнајмување на имот и деловни активности

адреса: 16 Македонска бригада бр.18, за пошта: П.ФАХ 736 1001 Скопје
email: [email protected] телефон: 389 070 359 832
Овластено лице за контакт со инвеститори: Јасмина Андонова тел. 070 359 832 email: [email protected]

ЗА НАС НОВОСТИ ПРОИЗВОДИ УСЛУГИ ГАЛЕРИЈА КОНТАКТ
 
 

             
          
      

Врз основа на членовите 384, 387 и 388-а од Законот за трговски друштва Одборот на директори на РЖ Економика А.Д. Скопје објавува:


Ј  А  В  Е  Н    П  О  В  И  К
за одржување на Собрание на акционери
на РЖ ,,Економика,, АД-Скопје

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 26.08.2021 година во 12 часот во просториите на друштвото на ул.„16-та Македонска бригада“ бр.18 во Скопје.

Со оглед на прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, а согласно препораките од Владата на Република Северна Македонија за спречување на ширење на вирусот covid-19 и соопштението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија од 16.03.2020 година за модификација на учеството на акционерски собранија и избегнување на физичко присуство, Седницата на годишното собрание на акционери на РЖ Економика А.Д. Скопје закажана на ден 26.08.2021 година ќе се одржи по пат на писмена коресподенција без физичко присуство.

Собранието на седницата ќе работи по следниот

Дневен     ред
I.Процедурален дел

-утврдување на кворум за работа
-избор на Претседавач на Собранието, бројачи на гласови
-записникот ќе го води Нотар

II. Работен дел

1.Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 09.07.2021 година.
2. Донесување на Одлука за избор и именување на два члена на Одборот на директори


Услов за учество во работата на годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот застапник со полномошно.

Материјалите за работа на Седницата и сите дополнителни информации околу гласањето со писмена кореспонденција ќе бидат објавени на web страната на РЖ,,ЕКОНОМИКА,,АД-Скопје   www.rzekonomika.com.mk

                                                                                          Одбор на директори


 

Прилог:

Предлог 1 за член на Одборот на директори

Предлог 2 за член на Одборот на директори

Предлог 3 за член на Одборот на директори

Известување за дадено полномошно

Изјава Полномошно

Образец за гласање со писмена кореспонденција - физички лица

Образец за гласање со писмена кореспонденција - правни лица

Записник од Собрание на Акционери одржано на 09/07/2021

Одлука од Собрание на Акционери одржано на 26/08/2021

Резултати од гласање од Собрание на Акционери одржано на 26/08/2021

Записник од Собрание на Акционери одржано на 26/08/2021