РЖ Економика АД СкопјеАД за трговија (резервни делови за машински постројки), изнајмување на имот и деловни активности

адреса: 16 Македонска бригада бр.18, за пошта: П.ФАХ 736 1001 Скопје
email: [email protected] телефон: 389 070 359 832
Овластено лице за контакт со инвеститори: Јасмина Андонова тел. 070 359 832 email: [email protected]

ЗА НАС НОВОСТИ ПРОИЗВОДИ УСЛУГИ ГАЛЕРИЈА КОНТАКТ
 

Р.Ж “ЕКОНОМИКА” е друштво произлезено од поранешната ПОС “Рудници и Железарница - Скопје”. Се до трансформацијата на Р.Ж. ги вршеше сите финансиски дејности за истата, и завзеде активно учество во нејзината трансформација. Денес Р.Ж “ЕКОНОМИКА” е акционерско друштво кое се занимава со трговија, финансиско посредување, изнајмување на деловен имот и деловни активности.